راهسازی

تمرین‌های درس راهسازی
مقدمه‌ای بر نرم افزار AutoCAD Land Development 2000i و طراحی مسیر به کمک آن

 

فهرست مراجع و منابع:

1- علیرضا غنی زاده و ابراهیم سنگ‌سفیدی، “مسائل طرح هندسی و نقشه‌برداری مسیر”، چاپ سوم، 1393، انتشارات آذرخش

2-معاونت فنی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، “نشریه 415: آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران”، 1391.

3-سعید منجم، “راهسازی”، ویرایش اول، چاپ ششم، 1391، نشر انگیزه.

4-علیرضا سلیمانی، “نقشه‌برداری مسیر و قوس‌ها در راهسازی”، 1391، انتشارات آذرخش.

5- علیرضا غنی‌زاده و افشین غنی‌زاده، ” پروژه راهسازی با استفاده از AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009″، 1391، انتشارات آذرخش.

نظر دادن بسته است.