راهسازی

پاورپوينت درس راهسازي (مطالب تكميلي و آيين نامه‌اي)

 

فهرست مراجع و منابع:

  1. محمود صفارزاده و محمد شاكري، “طراحي هندسي راه ها و خيابان ها”، ۱۳۹۶، نشر سري عمران
  2. علیرضا غنی زاده و ابراهیم سنگ‌سفیدی، “مسائل طرح هندسی و نقشه‌برداری مسیر”، چاپ سوم، ۱۳۹۳، انتشارات آذرخش
  3. معاونت فنی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، “نشریه ۴۱۵: آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران”، ۱۳۹۱٫
  4. سعید منجم، “راهسازی”، ویرایش اول، چاپ ششم، ۱۳۹۱، نشر انگیزه.
  5. علیرضا سلیمانی، “نقشه‌برداری مسیر و قوس‌ها در راهسازی”، ۱۳۹۱، انتشارات آذرخش.

 

نظر دادن بسته است.